1515

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت دوم واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت دوم واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری         سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۹۸/۰۲/۱۴ و ۹۸/۰۶/۲۱ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۹۸/۰۴/۱۸ و ۵۰۷ – ۹۸/۰۶/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز یک واحد ...

images

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت اول واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت اول واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸ و۲۱/۶/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ و ۵۰۷ – ۲۸/۶/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز یک واحد آژانس تاکسی تلفنی ...

images

آگهی مزایده مرحله اول ـ نوبت دوم واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸ و۲۱/۶/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ و ۵۰۷ – ۲۸/۶/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز از یک واحد آژانس تاکسی تلفنی بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ودو واحد آژانس پیک موتوری هر کدام با قیمت پایه ...

images

آگهی مزایده مرحله اول ـ نوبت اول واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸ و۲۱/۶/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ و ۵۰۷ – ۲۸/۶/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز یک واحد آژانس تاکسی تلفنی بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ودو واحد آژانس پیک موتوری هر کدام با قیمت پایه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ...

images56

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت دوم واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت دوم واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان         سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸      شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امیتاز یک واحد آژانس تاکسی بیسیم بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ...

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت اول واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت اول واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امیتاز یک واحد آژانس تاکسی بیسیم بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال ...

444

آیین نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی اصلاح شد

مهندس واحدی از موافقت هیات وزیران درخصوص فعالیت دارندگان گواهینامه رانندگی پایه سوم در حوزه حمل و نقل همگانی به شرط داشتن ۲۳ سال سن و گذشت ۲سال از اخذ گواهینامه مذکور خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان‌ حمل و نقل مدیریت شهرداری میانه ، مهندس بهزاد واحدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل ...

IMG_7348

طرح کنترل سرویس های مدارس شهر میانه اجرا گردید

مهندس واحدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه با اعلام این خبر افزود: با عنایت به اهمیت سرویس های مدارس ، طرح کنترل سرویس ها توسط بازرسین این سازمان و پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا گردید. در این طرح، مدارک رانندگان، معاینه فنی، وضعیت ظاهری و سیستم گرمایشی خودروها مورد بررسی قرار گرفت ...

photo_2019-09-29_08-13-30

عملیات خط کشی عابر پیاده در طرح استقبال از مهر در سطح شهر میانه

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه جهت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان،خط کشی عابر پیاده در جلو مدارس سطح شهر را آغاز نمود.   به گزارش روابط عمومی سازمان: عملیات اجرایی خط کشی معابر و خیابان هایی که مدارس و در آنجا مستقر هستند با هدف خدمت رسانی بیشتر و بهبود در عبور ...

images56

آگهی مزایده مرحله اول ـ نوبت دوم واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان

آگهی مزایده مرحله اول  ـ نوبت دوم واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان         سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸  شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امیتاز یک واحد آژانس تاکسی بیسیم بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ...