• تاریخ: ۱۳۹۶-۰۳-۰۶
  • شناسه مطلب: 2176

جلسه هم اندیشی فی مابین جناب آقای دکتر شیویاری نماینده محترم مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل سازمان درخصوص بررسی مشکلات رانندگان تاکسی

در راستای مراجعه تعدادی از رانندگان محترم تاکسی ها به دفتر جناب آقای دکتر شیویاری و طرح مشکل تاکسیداران بویژه نحوه فعالیت تاکسی های گردشی و خطی و سایر موارد مطروحه، جلسه ای در روز جمعه مورخ ۵/۳/۹۶ رأس ساعت ۲۰ در محل دفتر ...

در راستای مراجعه تعدادی از رانندگان محترم تاکسی ها به دفتر جناب آقای دکتر شیویاری و طرح مشکل تاکسیداران بویژه نحوه فعالیت تاکسی های گردشی و خطی و سایر موارد مطروحه، جلسه ای در روز جمعه مورخ ۵/۳/۹۶ رأس ساعت ۲۰ در محل دفتر جناب آقای دکتر شیویاری نماینده محترم مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی و آقای مهندس واحدی مدیرعامل سازمان در این خصوص تشکیل و مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در ابتدای جلسه آقای دکتر شیویاری عمده مشکلات مطروحه از طرف رانندگان را بیان و خواستار حل مشکلات این قشر زحمت کش شدند، در ادامه آقای مهندس واحدی ضمن توضیح اقدامات صورت گرفته در این حوزه از جمله حوزه ترافیکی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به اکثر نقاط شهر و شهرک ها و نیز نوسازی خودروهای فرسوده و ساماندهی ایستگاههای تاکسی و نحوه فعالیت تاکسی های گردشی و خطی به مشکلات موجود شهر از جمله نبود پارکینگ عمومی در محدوده مرکزی شهر و نیز نبود پارک سوار که موجب توقف تاکسی در کنار خیابان شده و موجب بروز مشکل هم برای رانندگان تاکسی و هم برای شهروندان میشود اشاره کرده و خواستار مساعدت ایشان شدند در پایان پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد نشست مشترک با حضور جناب آقای دکتر شیویاری و نمایندگان خطوط تاکسی ها و مدیر عامل و بازرسین سازمان تشکیل گردد .

photo_2017-06-07_13-09-15

photo_2017-06-07_13-09-27