• تاریخ: ۱۳۹۷-۱۱-۳۰
  • شناسه مطلب: 2748

عوارض ، تعرفه های سال ۱۳۹۸به تصویب رسید

عوارض و تعرفه های سال ۹۸  و جدول جرائم و تخلفات اعضای ناوگان حمل و نقل عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه به تصویب هیئت مدیره و شورای سازمان و شورای اسلامی شهر میانه رسید و جهت اجرا به سازمان ابلاغ گردید .       ...

عوارض و تعرفه های سال ۹۸  و جدول جرائم و تخلفات اعضای ناوگان حمل و نقل عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه به تصویب هیئت مدیره و شورای سازمان و شورای اسلامی شهر میانه رسید و جهت اجرا به سازمان ابلاغ گردید .

139409091741561286619014

     

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه