• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۵-۲۳
  • شناسه مطلب: 2864

عملیات خط کشی خیابان ها ومعابر سطح شهر میانه انجام گرفت

به منظور ساماندهی ترافیک و منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی، عملیات خط کشی محوری ممتد و منقطع بصورت مکانیزه در خیابانهای اصلی شهر مطابق اصول استاندارد خط کشی ، بصورت شبانه توسط ...

به منظور ساماندهی ترافیک و منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی، عملیات خط کشی محوری ممتد و منقطع بصورت مکانیزه در خیابانهای اصلی شهر مطابق اصول استاندارد خط کشی ، بصورت شبانه توسط واحد ترافیک سازمان به طول ۹۰ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر  ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰ ریال انجام گرفت.

 

photo_2019-08-04_08-30-18 photo_2019-08-04_08-30-15 photo_2019-08-04_08-30-30 photo_2019-08-04_08-30-22 photo_2019-08-04_08-30-05 photo_2019-08-04_08-29-29 photo_2019-08-04_08-28-52 photo_2019-08-04_08-30-36