• تاریخ: ۱۳۹۹-۰۱-۱۰
  • شناسه مطلب: 3116

اطلاعیه تغییر مسیر حرکت خیابان شهید حاج اصغری

اطلاعیه تغییر مسیر حرکت خیابان شهید حاج اصغری بدینوسیله به اطلاع همشهریان محترم می رساند براساس مصوبات شورای ترافیک شهرستان میانه، تغییراتی به شرح ذیل از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱/۱۱ اعمال خواهد شد: ـ خیابان شهید حاج اصغری از ...

اطلاعیه تغییر مسیر حرکت خیابان شهید حاج اصغری

بدینوسیله به اطلاع همشهریان محترم می رساند براساس مصوبات شورای ترافیک شهرستان میانه، تغییراتی به شرح ذیل از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱/۱۱ اعمال خواهد شد:

ـ خیابان شهید حاج اصغری از سمت خیابان شهید رحیمی یک طرفه خواهد شد. (مسیر حرکت خودروها از تقاطع خیابان شهید رحیمی به سمت دره خرمن خواهد بود.)

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه