• تاریخ: ۱۴۰۰-۰۲-۳۰
  • شناسه مطلب: 3297

آغاز عملیات خط کشی عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت کاههای معابر سطح شهر

آغاز عملیات خط کشی عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت کاههای معابر سطح شهر براساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان میانه  و به منظور جلوگیری از بوجود آمدن گره های ترافیکی و تخلیه تقاطع های پر تراکم سطح شهر و تسهیل در امر ترافیک ، این ...

آغاز عملیات خط کشی عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت کاههای معابر سطح شهر

براساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان میانه  و به منظور جلوگیری از بوجود آمدن گره های ترافیکی و تخلیه تقاطع های پر تراکم سطح شهر و تسهیل در امر ترافیک ، این سازمان نسبت به ترسیم خطوط  مشبک زرد رنگ در داخل تقاطع ها اقدام کرده است . بر اساس ماده ۱۰۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی در خیابانها و تقاطع هایی که در آن ها خطوط مشبک زرد رنگ ترسیم شده است رانندگان باید در زمان تراکم خودروها و عدم امکان تخلیه آن قبل از خطوط توقف کرده تا محدوده آزاد و شرایط تردد فراهم شود ضمنا بر اساس تبصره ز ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز توقف خودرو ها در این محدوده مشمول جریمه می شود .  آقای واحدی رئیس سازمان در خصوص مفهوم خطوط مشبک زرد  گفتند :  علت ترسیم این خطوط این است که به راننده اعلام شود که توقف در این محدوده ممنوع بوده و همواره باید مسیر باز باشد یعنی فقط باید از روی آن عبور کنیم و هیچ گونه توقفی نداشته باشیم چرا که ممکن است وسط تقاطع چراغ راهنمایی قرمز شده و سایر مسیر ها بسته و راه بندان ایجاد شود . ایشان در ادامه تصریح کردند بر این اساس تا زمانی که چراغ سبز و خودروها از محوطه خارج نشده اند نباید به این محوطه وارد شویم و پس از تخلیه تقاطع از این محدوده عبور کنیم . در آخر نیز آقای مهندس واحدی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری میانه از صبوری و همکاری کلیه شهروندانی که در اجرای طرح  عوامل اجرایی این طرح را  یاری نمودند تشکر و قدردانی کردند  و بیان نمودند که در روزهای آتی نیز خطوط عابر پیاده و سرعت کاههایی  که نیاز به رنگ آمیزی دارند نسبت به تجدید رنگ این خطوط اقدام خواهد شد .  

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه

IMG-20210519-WA0002IMG-20210519-WA0008IMG-20210519-WA0010IMG-20210519-WA0019IMG-20210519-WA0009IMG-20210519-WA0013IMG-20210519-WA0011IMG-20210519-WA0021IMG-20210519-WA0023IMG-20210519-WA0022